Rouwbanden

1

Steun betuigen met rouwbanden

Met een rouwband kun je als sportteam een laatste eer bewijzen aan een overleden persoon. Het is een teken van rouw en je betuigt er je steun mee aan de nabestaanden. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt vaak een minuut stilte gehouden om even stil te staan bij het overlijden van degene die zo betrokken was bij jullie team of club.